Kratos Merger Management

Valkuilen bij Het Nieuwe Werken

Bent u al goed op weg?

Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken (HNW) is als trending organisatietraject niet meer weg te denken. Iedere zichzelf respecterende (HR-)manager heeft een programma of project lopen dat HNW in de naam heeft.

Als het goed is heeft een HNW traject als uitgangspunt om tegen lagere kosten, organisatorisch efficiënter en klantgerichter te werken. Dit samen met de wens om de sociale verbondenheid te behouden en daarmee zelfs als een aantrekkelijker werkgever te boek te staan.
Waarom “als het goed is”? Omdat, zoals dit vaker gaat met trends, ook HWN steeds meer als doel op zich staat in plaats van als middel gezien wordt om effectiever en klantgerichter te werken. Mooi voor de strategische presentaties, mooi voor de profilering, maar vanuit inventieve bedrijfsvoering gezien minder effectief, als er geen concreet meetbare realistische (SMART) doelen zijn afgesproken.

Dus ...

 

HET NIEUWE WERKEN
VERANDEREN DOOR SAMENBRENGEN VAN MENSEN, CULTUREN, PROCESSEN EN SYSTEMEN

Benieuwd wat onze aanpak voor u kan betekenen? Neem contact met ons op.
Wij lichten het graag in een persoonlijk gesprek toe.

 

Samengevat:
Ontbreken integrale visie
Uitbreiding Producten & Services catalogus
Veranderende communicatie