Kratos Merger Management

Producten en Diensten

Onze producten

KRATOS start ieder traject met het afstemmen van prioriteiten en het bepalen van het probleem. Wat is werkelijk aan de hand en wat is de perceptie van het probleem?ICT

Hiervoor biedt KRATOS een aantal assessments:

  • Quick ICT scan
  • ICT programma and project assessment
  • ICT kostenanalyse
  • ICT contract review
  • ICT interfacing analyse
  • ICT integratie-analyse

In ieder assessment beoordelen we de volgende elementen: structuur, inhoud, proces en raamwerk.

De uitkomst van de assessments presenteren wij u inclusief een advies over het 'hoe nu verder'. Of u in het vervolgtraject gebruik maakt van KRATOS is aan u. Met de uitkomst van de assessments kunt u het verandertraject sowieso in gang zetten.

Onze dienstverlening

Als u ervoor kiest het verandertraject of een deel daarvan bij KRATOS neer te leggen, bieden we u de volgende mogelijkheden:

Managementconsultancy
Advies en coaching op MT en middelmanagementniveau gedurende het gehele verandertraject.

Advies en implementatie
Het uitvoeren en implementeren van het verandertraject. Daarbij maken we gebruik van partners en huren specialisten in. De verantwoordelijkheid hiervoor en de aansturing van derden ligt bij KRATOS.

Programmamanagement en projectorganisatie
In samenwerking met u neemt KRATOS het management op programma- of projectniveau voor haar rekening. Hierbij worden, op basis van gedefinieerde projecten, uw medewerkers ingezet om de veranderingen te realiseren.

EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK
VOOR HET LATEN SLAGEN VAN EEN VERANDERTRAJECT

Benieuwd wat onze aanpak voor u kan betekenen? Neem contact met ons op. Wij lichten het graag in een persoonlijk gesprek toe.