Kratos Merger Management

ICT contract review

U gaat ervan uit dat u met al uw zakelijke relaties als goede partner samenwerkt. De basis voor deze samenwerking is een passend contract. Het doel van een contract is daarom, heldere afspraken vast te leggen voor de dagelijkse operatie en clausules ter beschikking te hebben voor het geval de dienstverlening verstoord raakt.

In een ICT contract review beoordeelt KRATOS de contractelementen op inhoud. 

Wat houdt een KRATOS contract review in?ICT contract review

  • Wat is de scope van de diensten, producten en licenties?
  • Welke context heeft het contract?
    (doel, duur, samenhang met andere contracten en afspraken)
  • Hoe is de compleetheid van contract?
    (onderhoud, support en garantiebepalingen)
  • Welke ontbindende factoren en contract change procedure(s) kent het contract?
  • En tot slot hoe verhoudt het contract zich binnen het geheel aan contracten dat u met de betreffende leverancier heeft?

KRATOS verzorgt geen benchmark van het contract en doet geen juridische check van het contract. Uiteraard kunnen we u wel in contact brengen met mensen die het contract juridisch voor u kunnen beoordelen.

Uiteindelijk heeft u een helder inzicht in de lopende ICT contracten en kunt u - afhankelijk van de verandering die u wenst door te voeren - de lopende contracten naast elkaar leggen en beoordelen.

ICT CONTRACT REVIEW
HELDER INZICHT IN LOPENDE ICT CONTRACTEN

Benieuwd wat de ICT contract review voor u kan betekenen? Neem contact met ons op. Wij lichten het graag in een persoonlijk gesprek toe.