Kratos Merger Management

ICT integratie-analyse

Een bedrijfsintegratie of ontvlechting is een complex traject. Hierbij spelen issues en beslissingen op vele aandachtsgebieden een rol. Naast de continuïteit van uw medewerkers en financiering is de continuïteit van uw ICT omgeving één van de verbindende schakels.

Dit betekent een assessment waarbij de onderliggende ICT in de beide organisaties (of onderdelen) bekeken moet worden.
De KRATOS integratie-analyse onderzoekt hoe de ICT business voordelen zijn te realiseren.

Wat houdt dit assessment in?

  • Inventarisatie van de risico's en valkuilen op het menselijke, technisch en organisatorisch vlak
  • Inschatting van de mate waarin de culturen van de verschillende bedrijfsonderdelen het traject zullen beïnvloeden
  • Inzichtelijk maken van het niveau van kennisborging
  • Bepalen van de kritische succesfactoren, met name de keyspelers
  • Toetsing van processen
    (inzichtelijkheid, compleetheid, complementair, toepasbaarheid)
  • Lifecycle en kosten/kwaliteitsniveau van de verschillende ICT systemen
  • Analyse van de complexiteit van de ICT omgeving en organisatie

De uitkomst van dit assessment wordt gepresenteerd in een dashboard waarin beide organisaties zijn samengevoegd. Het dashboard maakt direct inzichtelijk waar de knelpunten zitten, wat de prioriteiten zijn en waar op korte termijn moet worden geschakeld.

De uitkomsten zijn gericht op maken van Plan van Aanpak voor een merger traject. De basis stappen voor een KRATOS plan zijn: consolidatie, integratie en optimalisatie. Hierbij bent u in staat om het noodzakelijke momentum voor de transitie te behouden.

ICT INTEGRATIE ANALYSE
Een belangrijke stap in een succesvol merger traject

Benieuwd wat onze aanpak voor u kan betekenen? Neem contact met ons op. Wij lichten het graag in een persoonlijk gesprek toe.