Kratos Merger Management

ICT programma en project assessment

Met dit assessment onderzoekt KRATOS de effectiviteit van uw programma's en projecten en de daarbij horende organisatie. We kijken naar alle activiteiten en projecten in de ICT omgeving en uiteraard naar de onderlinge relaties.

Mogelijke onderwerpen van dit assessment zijn:Programma businessproject assessment

  • Dragen de projecten bij aan de gestelde business doelen?
  • Zijn de kosten voor de projecten niet te hoog?
  • In welke mate wordt er een projectmethode gehanteerd?
  • Welke opzet van projectorganisatie en (IT) governance is gekozen?
  • Passen de projecten en projectvorm bij de cultuur van de organisatie?
  • Wat is de kwaliteit van Business Case en ROI berekeningen van een project?

Samen met u wordt de concrete opzet van het assessment bepaald en last but not least, kijken we hoe de resultaten van de projecten worden overgebracht naar de organisatie.

Met behulp van dit assessment krijgt  u een inzicht in de balans tussen sterke en zwakkere punten van de projecten en advies hoe u de programma's en projecten kunt bijsturen.

ICT PROGRAMMA EN PROJECT ASSESSMENT
Betere grip op kosten en voortgang

Benieuwd wat onze aanpak voor u kan betekenen? Neem contact met ons op. Wij lichten het graag in een persoonlijk gesprek toe.