Kratos Merger Management

Trends in de zorg

Van ziekenhuizen tot verzekeraars wordt het steeds duidelijker dat de klant centraal moet staan. Door de groei in ICT mogelijkheden komen er oplossingen naar voren die tot nu toe onbesproken zijn gebleven. Hierbij is maatschappelijke toetsing en regelgeving vaak een sterk complicerende factor voor implementaties.

De belangrijkste ontwikkelingen

Beter betaalbare zorg met minder beperkingen

 • Digitalisering planning, registratie en adminstratie voor zorgverleners

  De zorg sector kent veel verschillende arbeidscontracten. Het overgrote deel van die contracten is part-time, met diverse aanvullende regelingen. ICT maakt het nu mogelijk dat het plannen, registreren en bewaken plaats- en tijdsonafhankelijk gedaan kan worden. Door de onderliggende digitalisering wordt de loonverwerking veel efficiënter.

 • ASP voor zorgapplicaties

  Bij ASP, outsourcing via Internet, levert een ASP leverancier tegen betaling bedrijfstoepassingen via Internet aan cliënten. Vaak wordt daarvoor betaald naar rato van het aantal gebruikers of gebruik. Na een langzame start is ASP aan een fikse opmars bezig binnen de zorg. Een voorbeeld hiervan is de ASP oplossing voor verloskundigen, waarbij de meeste repeterende taken via Internet worden aangeboden.

 • Klantspecifieke zorg op afstand

  Zorg is georganiseerd geweest vanuit de aanbiedende kant. Toenemende individualisatie vraagt om de zorg in te richten vanuit de klantvraag. Iedere klant precies die zorg aanbieden die past, waarbij ‘zorg op afstand’ (remote care) de rode draad is. Hierbij zien we zowel tele-care, tele-consult en tele-bewaking als belangrijkste stromingen.

  Daarnaast zal de komende generatie ouderen, die bekend zijn met Internet, inzet van sociale tele-interactie eenvoudiger maken.
  De "digitale koffiekamer" zal de ontmoetingsplaats worden.

 • Keten integratie

  Met de stroom van zorg gerelateerde aanbieders (huisarts, specialist, ziekenhuis, verzekering, apotheek) komt er ook een papieren infomatiestroom op gang. Overzicht is daarin moeizaam. Standaardisatie van de digitale informatie is volop in ontwikkeling. Alle organisaties in de sector moeten positie bepalen, om de aansluiting te vinden en tijdig gebruik te kunnen maken van de netwerkdiensten met de beste prijs/kwaliteit verhouding.

ZORG en ICT
Passend aanbod voor flexibiliteit en kwaliteit

Benieuwd wat onze aanpak voor u kan betekenen? Neem contact met ons op. Wij lichten het graag in een persoonlijk gesprek toe.

 

Samengevat:
Digitalisering zorgketen
Software systemen het pand uit
Meer ICT voor zorg op afstand